Aktualności

Rekordowe wyniki IX Targów Grupy PSB

W dniach 7-8 kwietnia 2011 r. podczas IX Targów Grupy PSB zawarto 5050 kontraktów na kwotę 190 mln zł.

IX Targi PSB

W dniach 7-8 kwietnia 2011 r. podczas IX Targów Grupy PSB* (które odbyły się w Kielcach) zawarto 5050 kontraktów na kwotę 190 mln zł. W targach uczestniczyło 210 wystawców, głównie najbardziej znanych producentów materiałów budowlanych w Polsce, jednocześnie kontraktowych partnerów Grupy PSB oraz 270 firm kupieckich, akcjonariuszy Grupy PSB. W stosunku do roku 2010 wartość kontraktów jest większa o ok. 30% - częściowo jest to wynik większej ilości firm kupujących (+15%), ale także dobrych ofert ze strony producentów i większego optymizmu kupców, dotyczącego spodziewanego popytu na materiały budowlane w nadchodzących miesiącach.
Wystawca rekordzista, wyjechał z Targów z portfelem zamówień na niemal 15 mln zł, kolejnych 2 producentów otrzymało zamówienia na kwoty powyżej 10 mln zł, zaś 8 firm powyżej 5 mln zł. Skład PSB rekordzista złożył zamówienia na ponad 7 mln zł, 13 innych hurtowni  podpisało kontrakty na kwoty ponad 2 mln zł.

Targi PSB odwiedziły też media m.in. telewizja TVP Kielce, TVN CNBC, Gazeta Wyborcza, gazeta regionalna Echo Dnia.

Jak co roku, podczas targów odbywają się prelekcje znanych osób. W tym roku przedstawiciele producentów i kupców (składów) mogli wysłuchać prelekcji prof. Rafała Ohme, prof. Witolda Modzelewskiego i Mirosława Klimasa.

Galeria zdjęć